WF z klasą

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany we współpracy z „Gazetą Wyborczą” i portalem Sport.pl. Wspieramy nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów. Wspólnie z uczestnikami wypracowujemy pomysły na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. WF z Klasą pokazuje, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.


Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje pracę szkół i zapewnia nauczycielom dostęp do materiałów opracowanych przez ekspertów, scenariuszy zajęć i poradników. Umożliwia też wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami przy użyciu sprawdzonych w wielu programach blogów, na których szkoły opisują swoje działania. Wyjątkową rolę w programie odgrywają nauczyciele wychowania fizycznego. To właśnie oni tworzą internetowy zbiór Dobrych Praktyk WF-u z Klasą.
Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. W naszych działaniach uczestniczy blisko 1500 szkół ze wszystkich poziomów edukacyjnych.

 

II edycja programu rozpoczyna się we wrześniu 2014.
Już teraz sprawdźcie dobre praktyki WF-u z Klasą na www.ceo.org.pl/wf.


Zadania szkół w programie
1. Sportowy Okrągły Stół (SOS) – szkolna debata dotycząca udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych. Nauczyciele, uczniowie i dyrekcja rozmawiają o tym, jak można zmienić lekcje WF-u. Wspólnie wybierają zadanie do realizacji w programie.
2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS) - istotą LAS-u jest włączenie do działań społeczności lokalnej lub innej, zaprzyjaźnionej placówki. Szkoła może sama zorganizować sportowe wydarzenie lub aktywnie włączyć się w większą akcję ogólnopolską (np. Polska biega, Polska na rowery).
3. Zadanie do wyboru. Każda szkoła wybiera z puli opracowanej przez CEO przynajmniej jedno zadanie, które dostosowuje do swoich potrzeb i warunków. Zadania mają na celu m.in.:
-poprawę frekwencji na lekcjach WF-u;
-zainicjowanie zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych uczniów;
-zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych;
-zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy);
-zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole;
-ożywienie sportowe całej gminy;
-systematyczne mierzenie sprawności z wykorzystaniem internetowego kalkulatora wyników;
-wykorzystanie nowych technologii na lekcjach WF;
-wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego;
-sportowe zaktywizowanie rodziców;
-wprowadzenie ruchu na przerwach i na innych lekcjach;
-atrakcyjne ćwiczenia dla uczennic (WF z myślą o dziewczynach);
-ciekawe połączenie WF-u, edukacji zdrowotnej, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębiorczości.
4. Dokumentacja działań na blogu – szkoła prowadzi blog, na którym opisuje wszystkie działania realizowane w ramach programu. To internetowy dziennik aktywności i sportowa wizytówka szkoły.

W naszych działaniach uczestniczy blisko 15 tysięcy szkół ze wszystkich poziomów edukacyjnych.

Polub nas na FB

Zadanie jest współfinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Organizator
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© www.ZwalczNude.pl